Autisme spectrum – begeleiding, coaching en therapie bij autisme, Asperger, PDD-NOS

Wat is autisme?

Autisme wordt tegenwoordig ASS genoemd. De letters staan voor Autisme Spectrum Stoornis.  We hebben moeite met het woord stoornis, omdat er holistisch gezien geen sprake is van een stoornis. Er is namelijk niets stuk en er ontbreekt niets. Wat wij bij ASS zien is dat lichaam, geest en ziel met elkaar uit evenwicht zijn, waardoor iemand met autisme met diverse problemen in zijn leven te maken krijgt. Autisme komt bij iedereen weer anders tot uitdrukking, vandaar dat men over een Spectrum spreekt. Wat voorheen in verschillende varianten werd gediagnosticeerd; klassiek autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS, wordt nu allemaal ASS genoemd.

Autisme spectrum stoornis

Kwetsbaar evenwicht…..

Hoe ontstaat autisme?

Autisme is al vanaf de geboorte aanwezig en dat is ook logisch, omdat tijdens de conceptie het moment plaatsvindt dat de ziel ofwel bewustzijn zich weer met het nog prille nieuwe leven verbindt. Tijdens de zwangerschap en ook na de geboorte incarneert dit bewustzijn. Als dit proces niet goed verloopt is het gevolg dat de ziel zich onvoldoende met het lichaam en de geest kan verbinden. In welke mate de verbinding uiteindelijk wel tot stand komt zie je terug in de verschillende varianten binnen het autisme spectrum. Uiteraard is ASS in de genen terug te vinden, maar dit zien we in onze visie niet als oorzaak, maar als gevolg. Naarmate je ouder  wordt zet het autisme zich meer vast in het lichaam en het brein, daarom is het van belang dat ASS al op jonge leeftijd wordt herkend. De ziel kan verschillende redenen hebben waarom hij/zij zich niet zo gemakkelijk kan verbinden met het lichaam en daarmee met het aanstaande leven.

Wij onderscheiden de volgende hoofdgroepen van oorzaken:

 • gebeurtenissen tijdens de zwangerschap
 • onverwerkte gebeurtenissen uit een vorig leven
 • erg tegen het komende leven op zien
 • onvoldoende bedding in het gezin voor de ziel om zich herkend en erkend te voelen
 • met eigenschappen en een missie in het leven komen waar de wereld (nog) te weinig aansluiting op heeft

De gevolgen van een autisme spectrum stoornis

De gevolgen van autisme zijn levensbreed, dat wil zeggen dat ze in alle levensgebieden naar voren komen. Ze raken niet alleen aan degene met autisme, maar ook de ouders, broers en zussen, school kortom het hele netwerk om iemand heen. Mensen met autisme hebben meer moeite hun leven vorm te geven en zich in het leven staande te houden dan mensen zonder autisme.

Mensen met autisme kunnen onderstaande functies moeilijkheden in hun leven ervaren:

 • overzicht houden
 • uitvoeren van taken
 • schakelen van denken naar doen
 • communicatie en sociale interactie
 • de eigen gevoelens en die van anderen herkennen
 • richting te geven aan het eigen leven
 • een relatie kunnen aangaan en onderhouden
 • gevoelig zijn
 • in actie kunnen komen

Vaak is er sprake van angst en onzekerheid, onrust in het hoofd, zijn de zintuigen snel overprikkeld en is men beperkt belastbaar

Als gevolg van deze problematiek ervaren mensen met een autisme spectrum stoornis vaak eenzaamheid en doelloosheid. Verslavingen kunnen hiervan het gevolg zijn, zoals alcoholisme of drugsverslaving. Ook zie je vaak een pre-occupatie voor bepaalde bezigheden ontstaan, die zich met name afspelen voor een computer, op een tablet of smartphone. Veel mensen met autisme zijn handig met digitale apparatuur en vinden daar een beroep in. Wat echter niet vergeten moet worden is dat dergelijke bezigheden een éénzijdige belasting veroorzaken en wel van het brein. Dit draagt dan ook niet bij aan de verdere integratie van lichaam, geest en ziel, wat nodig is voor de verbetering van het welzijn.

Hoe benaderen wij autisme bij Vier Je Leven?

 • Werkwijze
  • Wij geven bij autisme hulp aan ouders, kinderen, volwassenen, partners van, leerkrachten, scholen en andere opleidingsinstituten, bedrijven, sociale werkplaatsen enz. Indien er sprake is van ernstige psychopathologie wordt er doorverwezen. Uiteraard mag er ook worden doorverwezen naar ons.
  • Omdat het erg prettig is om te weten van wie je mogelijk hulp gaat krijgen vindt er eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats in jouw woon- of werkomgeving. Als je dat niet fijn vindt dan kan dat ook in onze praktijk of op een neutrale plek. Je krijgt tijdens deze ontmoeting tevens alle praktische informatie met betrekking tot de financiering. Als je er voor kiest om van ons je hulp te ontvangen dan plannen we een intake, waarin een eerste plan wordt gemaakt. De hulp aan jou kan bestaan uit de volgende elementen:
 • Levensloopbegeleiding
  • De basis van onze  hulp aan mensen met een autisme spectrum stoornis bestaat  uit levensloopbegeleiding ook wel levenscoaching genoemd. De behoefte aan hulp  is er over het algemeen  het hele leven door en kan van levensfase tot levensfase sterk verschillen. Bij levensloopbegeleiding kijken we levensbreed  naar alle problemen die er spelen in iemands leven.
 • Jobcoaching
  • De problemen kunnen  zich uiteraard ook in de werksituatie voordoen. In dat geval kan er zowel door de werkgever als door de werknemer verzocht worden om jobcoaching. We hebben gemerkt dat jobcoaching het best werkt in combinatie met levensloopbegeleiding.
 • Therapie
  • Soms is er therapie nodig. De therapie die wij geven aan mensen met autisme is gericht op het beter in balans brengen van de drie elementen lichaam, geest en ziel, zodat er meer harmonie en geluk wordt ervaren. Met oefeningen wordt het lichaam tot meer ontspanning gebracht, het verleden doorgenomen en belemmerende trauma’s verwerkt. Ook wordt er gekeken of er belasting is vanuit het familiesysteem die het voor de ziel lastig maakt om verder te incarneren. We werken hieraan met behulp van opstellingenwerk. ReAttach wordt ingezet om de informatieverwerking te verbeteren.
 • Relatietherapie
  • Een relatie wordt door iemand met autisme en door de partner vaak als moeizaam ervaren. Veel van deze relaties leiden dan ook tot een breuk. Niettemin kan het van groot nut en belang zijn voor iemand met autisme om een levensmaatje te hebben waarop hij kan bouwen en vertrouwen. We vinden het dan ook zinvol om ondersteuning aan de relatie te geven door middel van relatietherapie. Deze therapie geven we met zijn tweeën, zodat elk van ons een partner tot steun kan zijn.
 • Gezinsbegeleiding
  • Als er iemand met een autisme spectrum stoornis in een gezin heeft dan zijn er vaak meerdere problemen waar het gezin tegenaan loopt. We kunnen dan worden uitgenodigd om een aantal gesprekssessies met het hele gezin te hebben.

Contact

Als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten of contact wilt opnemen dan kan dat heel gemakkelijk via onderstaand contactformulier, maar bellen of mailen mag ook.

Hans Keupink 06-48204504

vierjeleven@outlook.com

  ©2016 Hans Keupink