Ga naar hoofdinhoud

Werk, en dan met name passend werk, is een belangrijk onderdeel van een vervullend leven. In deze tijd kan het best lastig zijn om een goede baan te vinden. En vanwege de voortschrijdende automatisering en robotisering zullen er ook nog eens veel minder banen komen. Mogelijk ga je je baan verliezen door een reorganisatie of doordat het je niet lukt om mee te komen in de veranderingen.

Er is je daarom veel aan gelegen om je baan te behouden. Daarnaast is het zowel emotioneel als zakelijk heel lastig voor je werkgever om iemand te ontslaan. Wij kunnen jou en je werkgever hulp bieden bij deze processen in de vorm van jobcoaching. We geven voornamelijk jobcoaching wanneer er sprake is autisme of ADHD.

Welke problemen kun je zoal tegenkomen op je werk?

 • moeite met de snelle veranderingen
 • samenwerking met collega’s
 • communicatie tussen jou en je leidinggevende
 • onvoldoende efficiënt werken
 • te lage productie
 • chaotisch werken
 • niet kunnen omgaan met de werkdruk
 • herhaaldelijk verzuim door ziekte
 • (te) zwaar belast zijn door de functie
 • teveel prikkels in de werkomgeving
 • geen structuur kunnen aanbrengen in de werkzaamheden.

Jobcoaching werkt bij Vier Je Leven

Hoe werkt jobcoaching?

Wij gaan met jou en met je werkgever en/of  leidinggevende in gesprek. We brengen samen de problemen in kaart en begeleiden zodanig dat  knelpunten worden opgelost en jullie verder kunnen met elkaar.
Allereerst kijken we of de functie wel bij iemand past.  Daarna kijken we wat we kunnen verbeteren aan de werkplek, waardoor een werknemer minder afleiding ervaart. We gaan een ontwikkeltraject met de werknemer aan om waar nodig zijn werknemersvaardigheden te verbeteren. De werkgever en/of leidinggevende trainen we in het beter begeleiden van zijn werknemer en beiden trainen we om goed met elkaar te communiceren.

De begeleiding is niet alleen gericht op baanbehoud, maar ook op prettiger en efficiënter werken. Soms is het nodig om op zoek te gaan naar een andere functie of baan. Vanuit onze deskundigheid betreffende autisme en ADHD kunnen we een passend advies geven en eventueel doorverwijzen naar een geschikt re-integratiebureau.

Vergoeding:

Jobcoaching wordt betaald door de werkgever. In de meeste gevallen is er een vergoeding mogelijk door het UWV.
De aanvraag van deze vergoeding verzorgen we graag.
Jobcoaching kan geboden worden bij de baan die je hebt of bij een proefplaatsing voor een toekomstige baan.

Met Andere hulpvragen met betrekking tot werk kunnen we je mogelijk helpen met Lifecoaching of Psychodynamische therapie.

Back To Top