Ga naar hoofdinhoud

Je kunt in het leven flink vast komen te zitten op een manier dat je niet meer weet hoe je verder moet. Je vraagt je af of en hoe je nog vreugde uit je leven kunt halen. Waarom je überhaupt leeft. Met name als je meerdere grote teleurstellingen hebt meegemaakt en/of verlieservaringen hebt gehad kan het zijn dat je somber of depressief bent geworden. Bij veel jonge mensen zien we dat ze veel moeite hebben met de huidige tijd waarin hun toekomst door allerlei gevaren wordt bedreigd.

Inzicht gevende gesprekken

In één of meerdere inzicht gevende gesprekken ga ik met jou op zoek naar antwoord op jouw levensvragen en de zin van jouw leven.

In aansluiting hierop kunnen er een aantal coaching sessies volgen die je helpen om je nieuw gevonden zingeving daadwerkelijk vorm te gaan geven in de realiteit.

Spiritualiteit

Als sinds decennia lopen de kerken in ons land leeg. Daaruit zou je kunnen concluderen dat de mensen minder religieus worden, maar niets is minder waar. Mensen zijn intelligenter en mondiger geworden en nemen geen genoegen meer met wat de priester of dominee verkondigt. Ze willen zelf onderzoeken hoe het zit met religie en spiritualiteit. Bestaat er wel of niet een God? Heeft het leven een doel of niet? Er is een grote behoefte om zelf te ervaren wat er nog meer is in het leven dan alleen het stoffelijke bestaan. Aansluitend op die behoefte is er een enorme markt met allerlei verschillende holistische en alternatieve behandelingen, trainingen  en opleidingen ontstaan. Om het Goddelijke, de Eenheid te gaan ervaren en begrijpen is het nodig dat je met je aandacht naar binnen gaat. Er zijn mensen in de wereld die deze staat volledig belichamen; dat noemen we Verlichten. Anderen ervaren de connectie met het Goddelijke al van binnen. Sommigen kunnen je de weg wijzen daar naartoe. Dat zijn Spirituele Leraren.

Ik ben spiritueel Leraar sinds januari 2016. Ik help je graag bij je spirituele ontwikkeling.

Definitie van een Spiritueel Leraar volgens White Bull:

”Hij of zij is de aanwezigheid die in anderen het gevoel wakker maakt voor hun eigen verbinding met “Het Hogere” ten einde hen vrij te maken en in lijn te brengen met hun eigen Goddelijke kern.

Back To Top