ADHD – begeleiding, coaching en therapie bij aandachtstekort en hyperactiviteit

Wat is ADHD?

De afkorting ADHD staat in het Nederlands voor: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, waarmee de verschijnselen van ADHD al in het kort worden samengevat, namelijk;

 • aandacht en concentratie: moeite om de aandacht en concentratie op één ding te richten en snel afgeleid zijn door prikkels in de omgeving.
 • Hyperactiviteit: voortdurend in beweging moeten zijn, snel gefrustreerd en opgewonden en grote onrust van binnen.
 • Impulsiviteit: doen voordat erover is nagedacht.
 • Regelfuncties: moeite met plannen en om emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst.

ADD

Add is de ADHD-variant zonder de hyperactiviteit, maar er is ook een variant waarbij dromerigheid en een trage informatieverwerking op de voorgrond treedt.

kermisdrukte, chaos in het hoofd, ADHD

Razendsnelle beelden en gedachtes

Hoe ontstaat ADHD?

Net zoals bij autisme zegt men ook bij ADHD dat erfelijkheid een grote rol speelt in het krijgen van ADHD. Holistisch gezien ga je echter niet uit van een soort van erfelijkheid die via de genen verloopt maar van een overdragen van energiepatronen binnen de familie. Ergens is dit patroon begonnen en ergens kan het weer doorbroken worden.

De oorzaken die wij waarnemen kunnen we in de volgende hoofdgroepen verdelen:

 • niet erkende hooggevoeligheid
  trauma’s uit de vroege kindertijd
 • problemen tijdens zwangerschap en geboorte
 • doorwerkingen vanuit het familiesysteem
 • onverwerkte ervaringen uit vorige levens

Kinderen kunnen door heel veel oorzaken heel druk zijn, waarbij niet vergeten moet worden dat ze ook uitdrukking geven aan de verborgen gevoelens van de ouders en zelfs grootouders.

Wat zijn de gevolgen van ADHD?

Als mens met ADHD kun je de volgende problemen in je leven tegen komen. Problemen met studeren, omdat je aandacht snel is afgeleid en je de vele prikkels die vanuit de klas op je afkomen niet weet te reguleren. Ook is er een grote kans dat je snel in conflict raakt met allerlei mensen. Denk daarbij aan ouders, leerkrachten, werkgevers, leerkrachten en leidinggevenden. Dit komt doordat je impulsief kunt zijn en het lastig voor je is om je te voegen in een systeem met vaste regels en procedures. Ook zien we bij mensen met ADHD nogal eens dat er financiële problemen zijn en dat afspraken worden vergeten. De enorme drukke gedachtenwereld wordt soms tot rust gebracht door te blowen. We kunnen ons goed voorstellen dat men tijdelijk voor deze (nood)oplossing kiest, maar we bieden liever andere mogelijkheden aan om de broodnodige rust in je leven te realiseren.  Artsen schrijven bij ADHD vaak Ritalin of Concerta voor wat in feite ook een drug is. We zijn van mening dat dit alleen in het ernstigste geval aan mensen moet worden voorgeschreven en dan slechts tijdelijk.  Aan kinderen moet het helemaal niet worden voorgeschreven omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. In dat geval moet de oplossing worden gezocht in het begeleiden van ouders en leerkrachten.

Hoe benaderen wij ADHD bij 4jeleven?

Werkwijze

Wij geven bij ADHD hulp aan ouders, kinderen, volwassenen, partners van, leerkrachten, scholen, bedrijven, sociale werkplaatsen enz. Omdat het erg prettig is om te weten van wie je mogelijk hulp gaat krijgen vindt er eerst een vrijblijvende kennismaking plaats in jouw woon- of werkomgeving. Als je dat niet fijn vindt dan kan dat ook in onze praktijk of op een neutrale plek. Je krijgt tijdens deze ontmoeting tevens alle praktische informatie met betrekking tot de financiering. Als je er voor kiest om van ons je hulp te ontvangen dan plannen we een intake waarin een eerste plan wordt gemaakt. De hulp aan jou kan bestaan uit de volgende elementen:

Levensloopbegeleiding

De basis van onze  hulp aan mensen met ADHD bestaat  uit levensloopbegeleiding ook wel levenscoaching genoemd. De behoefte aan hulp  is er over het algemeen het hele leven door en kan van levensfase tot levensfase kudde olifantensterk verschillen vandaar dat wij levensloopbegeleiding geven waarin we levensbreed kijken naar alle problemen die er spelen in iemands leven.

Jobcoaching

De problemen kunnen  zich uiteraard ook in de werksituatie voordoen. In dat geval kan er zowel door de werkgever als door de werknemer verzocht worden om jobcoaching. We hebben gemerkt dat jobcoaching het best werkt in combinatie met levensloopbegeleiding.

Therapie

Soms is er therapie nodig. Bovendien ervaren wij dat ADHD in de meeste gevallen niet ongeneeslijk is en dat je door je als mens verder te ontwikkelen de klachten flink kunnen afnemen en soms zelfs verdwijnen.

De therapie die wij geven aan mensen met ADHD is gericht op het beter in balans brengen van de drie elementen lichaam, geest en ziel, zodat er meer harmonie en geluk wordt ervaren. Met oefeningen wordt het lichaam tot meer ontspanning gebracht. Het verleden wordt doorgenomen en belemmerende trauma’s verwerkt. Ook wordt er gekeken of er belasting is vanuit het familiesysteem die het voor de ziel lastig maakt om verder te incarneren en getracht met behulp van opstellingenwerk om deze op te lossen.

Relatietherapie

Een relatie wordt door iemand met ADHD en door de partner vaak als moeizaam ervaren. Veel van deze relaties leiden dan ook tot een breuk. Veel volwassenen met ADHD functioneren beter als ze alleen leven. Echter en met name als er kinderen in een relatie zijn is het van groot belang dat een relatie goed functioneert. Wij ondersteunen daarin met relatietherapie. Deze therapie geven we met z’n tweeën, zodat elk van ons een partner tot steun kan zijn.

Gezinsbegeleiding

Als er iemand met ADHD in een gezin is dan zijn er vaak meerdere problemen waar het gezin tegen aanloopt. We kunnen dan worden uitgenodigd om een aantal gesprekssessies met het hele gezin te hebben.

Doorverwijzing

Indien er sprake is van ernstige psychopathologie wordt er doorverwezen. Uiteraard mag er ook worden doorverwezen naar ons.

Contact

Als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten of contact wilt opnemen dan kan dat heel gemakkelijk via onderstaand contactformulier, maar bellen of mailen mag ook.

Hans Keupink 06-48204504

vierjeleven@outlook.com

   ©2016 Hans Keupink