Ga naar hoofdinhoud

Op deze pagina geven wij een korte omschrijving van de methoden en technieken die wij gebruiken bij therapie en coaching. In de basis werken we bij Vier Je Leven met Psychodynamische therapie en Lifecoaching.

Dit zijn vormen van psychotherapie en coaching waar lichaam en ziel in worden meegenomen en waarin allerhande technieken met elkaar gecombineerd worden. Zo helpen we je om duurzame veranderingen te bewerkstelligen.
Daarnaast maken we gebruik van de energetische mogelijkheden die zijn vrijgekomen uit onze eigen innerlijke scholingsweg zoals magnetiseren, het diep kunnen intunen in iemand en channeling.

Bij 4 Je Leven hebben we de beschikking over een scala van methodes om jou zo passend en efficiënt mogelijk te begeleiden.

Mentaal:

 • Lifecoaching
 • De Assen van Verandering
 • Voice Dialogue

Lichamelijk:

 • Yoga
 • Bio-energetica
 • Integratieve ademtherapie/rebirthing
 • Emotioneel lichaamswerk

Transformerende:

 • Integratieve ademtherapie/rebirthing
 • Innerlijk kind werk
 • Regressietherapie
 • Reincarnatietherapie

Energetisch werk:

 • Systemisch werk/familieopstellingen
 • Handoplegging
 • Energetische overdracht
 • Channeling

Bio-energetica, emotioneel lichaamswerk en lichaamsgericht coachen

De taal van het lichaam wordt gebruikt om de problemen van de geest te genezen. Lichaamswerk richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven. De bewustwording en ontwikkeling van je tastzin en het opnieuw leren luisteren naar de signalen van je lichaam, zijn het middel om in contact te komen met je gevoelens. Het lichaam weer beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Daarnaast leer je om gevoelens te uiten. Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam. Een klacht heeft een signaalfunctie en is eigenlijk een oproep die je van dienst kan zijn in je persoonlijke groei en ontwikkeling. Niet doorleefde emotie vertaalt zich met spanning in je lijf. Gevoelens vormen de bron van menselijke energie, ons uniek zijn en onze motivatie.

Het uiten en naar buiten brengen van gevoelens en emoties is in deze maatschappij erg ondergewaardeerd. Vanaf onze jeugd hebben we veelal geleerd om emoties binnen te houden. Dat heeft tot gevolg dat we niet meer durven voelen. Voelen is eng geworden en we zijn er bang voor. We weten vaak niet hoe je veel voelen kunt hanteren in je lichaam. Onze werkwijzen zijn ervaringsgericht. Al voelend en ervarend krijg je zicht op je persoonlijkheidsstructuur, leer je oude trauma’s verwerken en kan de heling beginnen.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.
Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt.

De krachtige en snelle werking van deze therapievorm heeft zelfs geleid tot de bijnaam ‘power therapy’. EMDR wordt ingezet om trauma’s te verwerken en om mensen te helpen van fobieën af te komen.
Niet alle trauma’s zijn goed te helen met EMDR. De traumatherapie die dan ingezet kan worden is een vorm van regressietherapie waarbij ook het lichamelijke trauma (de schok die nog in het lijf zit) vrij komt.

Integratieve ademtherapie en rebirthing

Met behulp van integratieve ademtherapie kun je heel diep in je lichaam voelen en de blokkades die je daarin tegen komt letterlijk uitademen. Deze techniek zetten we graag in als iemand veel emoties te verwerken heeft. Het wordt door veel mensen als bijzonder prettig ervaren. Je hoeft namelijk niets uit te leggen. Je geeft je over aan je verbonden ademhaling en de verwerkingsprocessen komen vanzelf op gang. Met behulp van integratieve ademtherapie kom je gemakkelijk in contact met je spirituele kant.

Regressietherapie

Alles wat je ooit hebt meegemaakt ligt ergens in het onderbewuste opgeslagen. Tijdens een therapiesessie is het mogelijk om middels regressietechnieken terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken.

Het blootleggen van momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt of genomen, is hiervan een onderdeel omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in het heden. Vaak belemmeren ze je in het maken van nieuwe keuzes. Daarnaast kun je op zoek gaan naar krachtmomenten en deze ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier-en-nu van kunt profiteren.

Reïncarnatietherapie

Deze therapie is te vergelijken met regressietherapie met als verschil dat er ervaringen uit vroegere levens worden opgediept die een belemmerende invloed hebben in het huidige leven. Ook kunnen hier innerlijke krachten worden terug gehaald die je toen bent kwijt geraakt en nu weer nodig hebt om je doelen te bereiken en levensgeluk te ervaren.

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het “gewonde kinddeel”, te ontdekken en te verwerken.

Verliesverwerking

Je krijgt in je leven ongetwijfeld met verlies te maken. Verlies hoort bij het leven, maar daarmee omgaan is niet altijd even gemakkelijk. Zo kan het overlijden van een geliefde of het verliezen van een baan of een flinke terugval in je gezondheid je leven flink ontwrichten. Dan is het verstandig om daar hulp bij te zoeken. Naast gesprekken wordt er gebruik gemaakt van creatieve opdrachten en rituelen om je te helpen het verlies te verwerken en een goede nieuwe start te maken.

Tijdlijntherapie

Vanuit NLP zijn er veel therapeutische technieken ontwikkeld.  We gebruiken met name de tijdlijntechniek van. Deze techniek helpt je inzicht te krijgen in waar en wanneer een bepaald probleem is ontstaan en hoe het zich door de tijd verder heeft ontwikkeld.

Gestalt

Gestalt is zowel een inzichtgevende techniek als een manier om tot ontlading van emoties te komen. Deze wordt met name ingezet om je te helpen (oude) (innerlijke) conflicten op te lossen. Wat we vooral gebruiken uit de gestalttherapie is de stoelendialoog. Tijdens de stoelendialoog ga je in gesprek met één of meerdere delen van je persoonlijkheid.

Voice dialogue

Bij Voice Dialogue wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Vaak zijn wij ons niet bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je je bewust gaat worden van je handelingen en denkwijzen. Voice dialoque helpt je om alle delen van jezelf te leren accepteren.

Familieopstellingen /tafelopstellingen

De bedenker van familieopstellingen, Bert Hellinger, ontdekte dat het mogelijk is om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen. Door willekeurige mensen als ‘representant’ voor familieleden (door generaties heen) op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager (degene wiens familie wordt opgesteld) verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt.
Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen. Omdat wij de therapie meestal individueel geven, wordt dit gedaan met poppetjes op een tafel. Een andere variant is het werken met platen op de vloer.

Coaching met de assen van verandering

Wil psychotherapie goed werken in het dagelijks leven dan is er coaching bij nodig. Als gereedschap voor coaching kan gebruik worden gemaakt van de Assen van Verandering. Dit is een praktisch model dat is ontwikkeld voor professionals die veranderingsprocessen begeleiden, maar ook zeer goed bruikbaar voor therapeuten en trainers.
Het model maakt een belangrijk deel uit van een van de meest vooraanstaande coachopleidingen ter wereld (the Meta-Coach Training System ®) en is nu voor het eerst toegankelijk in Nederland.
Het is een gereedschap dat je helpt om te veranderen, om van de ene situatie naar de andere te komen. Met dit gereedschap is het heel gemakkelijk om veranderingen te realiseren.

Healing

Healing beoogt het contact te herstellen met de kosmische levensenergie. Met healing wordt ook het verwerken van trauma’s of andere psychologische schade bedoeld die in dit leven of vorige levens  zijn opgelopen. Door middel van het werken op de diepere emotionele en energetische niveau’s van de werkelijkheid wordt het persoonlijke energieniveau verhoogd.

Lifecoaching

Waar het om gaat is je te begeleiden je diepste passies en verlangens vorm te geven. Aandacht voor wat er in je leeft. Hoe volg je je diepste impulsen. Welke patronen en overtuigingen spelen er bij je? Wat dient je? Het doel is je levensgeluk te vergroten. Het creatieproces van nieuwe perspectieven staat centraal. Essentie is dat je tot volstrekte zelfverantwoording besluit.

Persoonlijke lifecoaching richt zich op je hele leven, onderzoekt waar belemmeringen liggen en brengt transformatieprocessen op gang die je laten zijn/worden wie je werkelijk bent. Angst, kramp en behoefte aan controle worden tijdens transformatiecoaching ontzenuwd, losgelaten en omgekeerd, net zoals innerlijke tegenkrachten op het gebied van: patronen en kernovertuigingen, slachtofferschap en het buiten jezelf leggen van verantwoordelijkheid en volgzaamheid en willen voldoen aan andermans verwachtingen.

Yoga therapie en coaching

Fysieke, emotionele en psychische klachten hebben een enorme invloed op je gevoel van welzijn. Samen met jou onderzoek ik graag hoe jouw klachten lichaamsgericht te benaderen en het zelfhelend vermogen aan te spreken zodat je de verbinding met je lichaam kunt herstellen.
De begeleiding biedt je de mogelijkheid zelf weer te kunnen gaan voelen wat goed voor je is. Je herstelt en verdiept de relatie met je lijf. We gaan onbewuste en bewuste spanningsgebieden in je lichaam opzoeken om te kunnen ervaren hoe je met deze spanning omgaat, hiermee krijg je inzichten in hoe je met je lichaam en dus met jezelf omgaat.
We kijken ook naar patronen die ten grondslag liggen aan de opgebouwde of onder actieve spanning. De klachten en de pijn zijn niet alleen fysiek maar zijn een optelsom van aanleg, persoonlijkheid, drijfveren, ervaringen uit het verleden en de manier waarop je bent omgegaan met spanning en stress.
De therapie gaat uit van een lichaamsgerichte aanpak die wordt ondersteund door verschillende yogatechnieken. Denk hierbij aan ademhalingsoefeningen, reinigingstechnieken, voedingsadvies, mantra’s en mudra’s.
De nadruk bij 4 Je Leven ligt op het creëren van je eigen leef- en werkomgeving op basis van: Potentieel, Creativiteit, Oorspronkelijkheid, zelfreflectie en openheid.

Back To Top