Traumaverwerking – begeleiding, coaching en therapie om je trauma’s achter je te laten

We hebben de ervaring dat traumatische ervaringen vaak onvolledig worden uitgewerkt in reguliere therapeutische praktijken. Het gevolg daarvan is dat het trauma (deels) terug komt. De oorzaak  hiervan is volgens ons dat bij de therapie het lichaam onvoldoende wordt meegenomen. Wij doen het anders en wel doordat wij het lichaam betrekken bij traumaverwerking. Om het goed af te ronden  kijken we bovendien of er nog mensen vergeven moeten worden en naar de betekenis van de traumatisering op het niveau van de ziel.

Willen trauma’s goed en volledig worden uitgewerkt dan moet dit gedaan worden op alle niveaus, dus lichamelijk, emotioneel, mentaal en op het niveau van zingeving.

Over trauma’s en andere onverwerkte zaken

Gedurende je leven gebeuren er allerlei dingen die prettig of onprettig voor je zijn. Dat is goed en hoort nu eenmaal bij het leven net als het weer; soms schijnt de zon, soms regent het, dan stormt het en vervolgens schijnt de zon weer. Prettige ervaringen kunnen je zelfvertrouwen, je gevoel van eigenwaarde en je vertrouwen in het leven en andere mensen versterken. Hierdoor wordt je gelukkiger en creëer je als vanzelf een goed leven en succes voor jezelf.  Anders wordt het als de balans van ervaringen in je leven doorslaat naar de onprettige. Afhankelijk van je draagkracht en je vermogen om deze ervaringen te verwerken kun je daar onder lijden. Je zelfvertrouwen en je gevoel van eigenwaarde worden er door ondermijnd en je vertrouwen in het leven en je mogelijkheden om daarin gelukkig en succesvol te zijn verminderen. Onverwerkte zaken kunnen je dusdanig belemmeren dat het niet meer lukt om jouw levenswensen, zoals een fijne relatie, een goede gezondheid, vriendschappen, passend werk en je zielsontwikkeling, te realiseren.

Mishandeld kind "Raak me nooit meer aan". Diep traumatische ervaringen.

Kindermishandeling gebeurt op veel manieren.

Wanneer is er sprake van een trauma?

Onverwerkte nare ervaringen kunnen al een flinke wissel trekken op je levensgeluk. Een trauma kan je leven volledig ontwrichten. Wellicht heb je wel eens gehoord van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Als je PTSS hebt dan komt de ervaring steeds weer in je herinnering terug, bijvoorbeeld tijdens de slaap. Je kunt last hebben van schrikreacties, huilbuien, woedeaanvallen en angsten en je vervreemd voelen van je lichaam, jezelf en andere mensen. Het kan ook zijn dat je helemaal niet meer weet dat je een trauma hebt. Dat komt doordat je het verdrongen hebt. Wat je dan bijvoorbeeld wel ervaart is een grote angst voor bepaalde situaties, plekken of mensen, die je totaal niet kunt plaatsen. Met je rationele geest begrijp je dat er helemaal geen reden is om bang te zijn, maar je kunt er niets tegen doen. De angst overvalt je. Het gevolg kan zijn dat je gaat vermijden. Dit lost uiteraard niets op en maakt bovendien je wereld steeds kleiner. Hoe vroeger in je leven trauma’s plaats vinden hoe ontwrichtender ze zijn voor je leven. Trauma’s geven veel spanning in het lichaam en kunnen aanleiding zijn voor allerlei klachten van spierpijn tot reuma en kanker aan toe.

Lijst van vaak ingrijpende traumatische gebeurtenissen

 • mishandeling in de kindertijd in de breedste zin
 • seksueel misbruik
 • uit een oorlogsgebied komen
 • gepest zijn
 • lichamelijk letsel zoals verbranding of verkeersongelukken
 • overlijden van een naaste
 • mishandeling
 • ernstige ziekte van een partner of ouder.

Mensen in bepaalde beroepsgroepen lopen een extra groot risico op trauma’s. Denk maar eens aan treinmachinisten, brand, politie en reddingswerkers.

De gevolgen van onverwerkte trauma’s

Om het belang van het verwerken van trauma’s te onderstrepen zetten we ze hier nog een keer op een rijtje wat de gevolgen van trauma’s en onverwerkte nare gebeurtenissen zijn:

 • spanning in je lichaam
 • lichamelijke klachten en ziekte
 • negatieve gedachten en somberheid
 • veel piekeren
 • passiviteit
 • relatieproblemen
 • angsten
 • herbelevingen
 • verslavingen
 • ongelukkig zijn
 • je buiten gesloten voelen
 • je vervreemd voelen.

Hoe benaderen wij trauma’s bij 4 Je Leven?

Allereerst werken we eraan dat je voor jezelf ruimte en voldoende veiligheid creëert om te gaan verwerken. Dat kan betekenen dat eerst allerlei zaken in je dagelijks leven op orde moeten worden gebracht, zoals je financiën, je dagritme etcetera.

Daarna gaan we beginnen aan de daadwerkelijke therapie. Met behulp van bio-energetica word je goed in contact gebracht met je lichaam, zodat je de blokkades gaat voelen.

De volgende stap is regressietherapie, waarmee je de ervaring die het trauma heeft veroorzaakt bewust gaat doorleven. Dit gebeurt op dusdanige wijze dat zowel de emotionele lading als de lichamelijke schok die je lichaam heeft doorgemaakt losgelaten wordt.

Om het trauma volledig achter je te laten en de weg vrij te maken naar nieuwe, positievere ervaringen helpen we jou om de negatieve gedachten en overtuigingen die je destijds in je bewustzijn  hebt geplant te transformeren naar positieve helpende gedachten en overtuigingen.

Vervolgens passen we Lifecoaching toe, waarmee je gaat leren hoe jij je leven kunt vorm geven naar jouw wensen.

Waar we ons met name mee onderscheiden is dat we ook kijken wie er vergeven moeten worden en wat de betekenis was van de ervaring(en) die je in je leven hebt gehad. Wij gaan er namelijk vanuit dat niets voor niets gebeurt. Als je de betekenis van het trauma namelijk ontdekt wordt het ook op het niveau van de ziel verwerkt en weet je dat je er door gegroeid bent.

Wat levert traumaverwerking mij op?

Juichende, blije man, vrij van trauma's

Bevrijd van trauma’s.

Je leven gaat weer stromen. Spanning lost op waardoor sommige lichamelijke klachten verdwijnen.  Je krijgt meer rust in je hoofd en gaat beter slapen. Je komt anders in het leven te staan. Een relatie die eerder niet werkte, doet dat nu mogelijk wel.  Je wordt vrolijker en je gaat het leven genieten. En het belangrijkste: je bent niet meer het slachtoffer van je omstandigheden, maar gaat beseffen dat jij het bent die je leven kan vorm geven zoals jij dat wilt.

Doorverwijzing

Indien er sprake is van ernstige psychopathologie wordt er doorverwezen. Uiteraard mag er ook worden doorverwezen naar ons.

Vergoeding

Traumaverwerking kan mogelijk (deels) vergoed worden door je ziektenkostenverzekeraar afhankelijk van je verzekeraar en de soort polis die je hebt.
De vergoeding bedraagt €90 per sessie. Hoeveel sessies er nodig zijn is niet te voorspellen. Dat hangt af van de heftigheid en de aard van de problematiek en hoe snel jij voort kunt gaan met de therapie. Wij proberen zo efficiënt mogelijk met je te werken.

Contact

Als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten of contact wilt opnemen dan kan dat heel gemakkelijk via onderstaand contactformulier, maar bellen of mailen mag ook.

Hans Keupink 06-48204504

vierjeleven@outlook.com

  ©2016 Hans Keupink