Ga naar hoofdinhoud

Tijdens een evaluatie van de begeleidingsdoelen gaf een cliënt de volgende reactie :”Het beste wat we hebben bereikt is dat jij mij uit mijn depressie hebt geholpen!” Het gaat hier om een man die jarenlang antidepressiva heeft gebruikt en daar 3 maanden geleden mee kon stoppen. Op mijn vraag welk cijfer hij zijn leven momenteel geeft zei hij: “ een 7,4”. Vier weken daarvoor was dat nog een 6,5.  Ik ontmoet veel mensen met autisme die antidepressiva gebruiken. Weinigen zijn gelukkig. Dit is terug te vinden in de suïcidecijfers, wat onder mensen met autisme 9 keer zo hoog is als onder mensen zonder autisme, de zogenaamde neuro-typicals.

In de zorgverleningsopdrachten die door de sociale teams van de gemeentes aan mij en mijn collega autismecoaches gegeven worden, wordt ons verzocht om aan verschillende doelen met de cliënt te werken. Dat zijn concrete en meetbare doelen zoals:

  • Help de cliënt om een beter dag- nachtritme
  • Help de cliënt om structuur in zijn leven te krijgen
  • Help de cliënt met het uitbreiden van zijn sociale netwerk

Enzovoort.

Dit zijn hele goede doelen om met iemand aan te werken, maar  niet zo gemakkelijk te realiseren als je op het eerste gezicht zou denken. Het lijkt zo simpel. Neem bijvoorbeeld het dag/nachtritme. Als leek zou je kunnen denken dat het voldoende is om met je cliënt af te spreken dat hij de wekker op 8 uur zet en dan op staat en dat hij elke avond om 23 uur naar bed gaat. Zo werkt het echter niet. Als het zo gemakkelijk was dan had hij je helemaal niet nodig.

De praktijk is heel anders. Om een dergelijk doel gerealiseerd te krijgen zul je je cliënt eerst goed moeten gaan begrijpen en ook aan een aantal andere leefgebieden moeten werken. Er kunnen meerdere oorzaken voor zijn dat je cliënt om 8 uur zijn bed niet uit wil, bijvoorbeeld omdat hij er het nut niet van inziet, want hij weet niet hoe hij dan zijn dag moet invullen. In de avond vergeet hij dat hij had afgesproken dat hij om 23 uur naar bed zou gaan, omdat hij aan het gamen is daar zo in opgaat dat hij de tijd helemaal vergeten is.

Dit betekent voor jou als coach dat je er 2 doelen bij gekregen hebt om je eerste doel gerealiseerd te krijgen, te weten: 1. zinvolle dagindeling vinden voor je cliënt, zodat hij een reden krijgt om op te staan en 2. je moet hem leren zichzelf te begrenzen in het gamen en de voortgang van de tijd in de gaten leren houden.

Alle onderdelen in iemands leven hangen met elkaar samen en één van de problemen van mensen met autisme is juist dat ze die samenhang niet zien. De op één na belangrijkste taak van de autismecoach is dan ook het zien van de samenhang tussen alle aspecten van de cliënt zijn leven en het werken aan alle gebieden waarin dat nodig is richting een hoofddoel: rust. Doordat zijn leven meer op orde komt en begint te werken krijgt de cliënt langzaam maar zeker meer rust in zichzelf.

Zodra dat begint te ontstaan kan de coach toe komen aan zijn allerbelangrijkste taak. Deze taak betreft het aanslingeren van de interne motor van de cliënt; het activeren van zijn levenszin. Daarvoor is het nodig dat hij door de verschillende aspecten van de persoonlijkheid van zijn cliënt heen gaat zien naar waar alles in hem bij elkaar komt; wat eigen aan hem is. Dat eigene en unieke dat in ieder mens te vinden is mag ontdaan worden van alle stof, zodat het vrij kan komen.

De coach doet dit door die de eigenheid te erkennen en te voeden. Hierdoor krijgt zijn cliënt meer basis en stevigheid. Hij wordt gelukkiger en geluksgevoel is de brandstof voor interne motivatie. Die interne motivatie is noodzakelijk wil hij op eigen kracht zijn leven vorm gaan geven.

Iemand weer in contact brengen met zijn eigenheid is het mooiste wat je voor hem kunt doen. Dan krijgt zijn leven pas zin en ontstaat geluk en motivatie om het leven op te pakken. Levenszin!!!. Hoe groter die levenszin hoe meer hij zelf  de kracht weet te vinden om op een moedige manier zelf vorm aan zijn leven te geven.

Op deze website vind je een speciaal autisme programma dat bestaat uit complementaire behandeling en begeleiding.

Ben je op zoek naar alleen begeleiding bij autisme kijk dan op de website https://autisme-integraal.coach

Back To Top